Geoblog.pl    mirka66    Podróże    <b>Litwa i Lotwa</b>.    Granica polsko-litewska Budzisko-Kalwarja.
Zwiń mapę
2017
02
sie

Granica polsko-litewska Budzisko-Kalwarja.

 
Litwa
Litwa, Kalwarja
POPRZEDNIPOWRÓT DO LISTYNASTĘPNY
Przejechano 1151 km
 
Sroda

Ciag dalszy urlopu 2017.Poczatek czytaj w " Polska - powroty do ojczyzny od 2016 r. "


Litwa - jest niewielkim państwem leżącym w Europie Północnej. Ten niewielki kraj cechuje się nizinnym krajobrazem, umiarkowanym klimatem i dużą ilością jezior. Litwa należy do Unii Europejskiej, a przed rokiem 1990 stanowiła część dawnego ZSRR.Powierzchnia – 65 300 km² 120 miejsce na świecie, powierzchnia tego kraju odpowiada 1/5 powierzchni Polski.
1,35% stanowią wody śródlądowe.Litwa jest krajem położonym pod względem geograficznym w Europie Środkowej (natomiast przez ONZ jest zaliczana do państw Europy Północnej), na południowo-wschodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Na terenie Litwy znajduje się geograficzny środek Europy, umiejscowiony 26 kilometrów na północ od Wilna. Ustalili to naukowcy z Francuskiego Instytutu Geograficznego w 1989 roku. Posiadaniem geograficznego środka Europy na własnym terenie chwalą się też inne państwa europejskie, m.in. Polska.Linia brzegowa Litwy jest bardzo słabo urozmaicona. Na większości niemal stukilometrowej linii brzegowej, wybrzeże jest wyrównane i płaskie. Jedynie na południu, przy granicy z Rosją (obwód kaliningradzki), brzeg morski urozmaicają niewielkie, płytkie zatoki. W niewielkiej odległości od zwartego obszaru lądowego, równolegle do wybrzeża ciągnie się Mierzeja Kurońska, oddzielona od lądu Zalewem Kurońskim. Niemal na całej długości litewskie wybrzeże jest płaskie i ma postać plaż. Na Mierzei Kurońskiej występują ponadto wydmy w postaci wałów.Litwa leży w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego, a jego odmianą jest klimat przejściowy między morskim nad wybrzeżem bałtyckim i o wzrastających ku wschodowi cechach kontynentalnych. Charakterystyczną cechą klimatu Litwy są silne wiatry i szybkie zmiany pogody. Na większości obszarów kraju okres wegetacyjny trwa poniżej 180 dni.Litwa należy do strefy lasów mieszanych (prowincja sarmacka i bałtycka) gdzie dominują sosny w 37% oraz brzozy 23% i świerki 19%. W mniejszych ilościach rośnie olcha. Obszary bagien i torfowisk zajmują obecnie 5% powierzchni kraju, tereny porośnięte roślinnością torfową szczególnie rozpowszechnione są na Wysoczyźnie Żmudzkiej. Na glebach żyźniejszych rosną lasy świerkowe ze świerkiem pospolitym z udziałem drzew liściastych lub dąbrowy z dębem szypułkowym Na południu kraju rosną lasy dębowo-grabowe, a lesistość kraju wynosi 26%.Litwa leży na granicy dwóch stref zoogeograficznych. W kraju występują zarówno gatunki powszechne dla europejskich lasów, jak i gatunki obszarów chłodniejszych. W lasach żyją sarny, dziki i jelenie, czyli zwierzęta typowe dla środkowoeuropejskich lasów. Do drapieżników należą wilki i rysie. Zaś do chłodniejszej strefy tajgi krainy palearktycznej należą łosie. Do ptaków należą podobnie jak w Polskie gatunki rodzime, jak i te migrujące. Na Litwie żyją bociany, żurawie i głuszce, a na wybrzeżu mewy. Liczne są także ryby ze względu na obecność dużej ilości wód powierzchniowych. Wymienić tu należy szczupaka, jesiotra i suma.


Jądro historii terażniejszej Litwy zestawia okres średniowiecza. W przedziale od 13 do 16 wieku Litwa była jednym z największych państw Europy – Wielkim Księstwem Litewskim. Księstwo rozciągało się od Bałtyckiego do Czarnego morza i włączało terytorium obecnych Litwy, Białorusi i Ukrainy. W różnych czasach stolica księstwa znajdowała się w Wilnie, Kiarnawie i Nowopiersiu (Białoruś). Litwa dotychczas czci wielkich książąt tego czasu: Mindowga – pierwszego Wielkiego Litewskiego Księcia, Witolda i Giediemina.
W końcu 16 wieku zaczęło się gaśnięcie sławy Wielkiego Księstwa. Początkiem końca pierwszego litewskiego państwa można uważać unię, podpisaną między WKL a Rzecz Pospolitą w mieście Lublin w 1569 roku. Wtedy Litwa straciła część swoich praw, a jej ludność stanęła gwałtownie brać polskie wartości i tradycje.
18 powiek ustawił ostateczny punkt w historii księstwa. Osłabione po Północnej wojnie państwo związkowe Polski i WKL zostały zmuszone do kapitulowania przed potężną Imperium Rosyjską. Po trzech podziałach Rzeczy Pospolitej, terytorium obecnej Litwy znalazła się w składzie Rosji.
Po dwóch wiekach rozpętała się Pierwsza Wojna Światowa, po zakończeniu której Litwa mogła znów odzyskać niepodległość. W 1920 roku była stworzona pierwsza niezależna republika Litewska, przetrwawsza do 1939 roku. Ten rok był się następną tragedią dla Litwy: ZSRR i Niemcy podpisały tajną umowę (pakt Mołotow-Ribbentrop) o podziale Litwy. W 1941 roku Litwa była okupowana przez niemiecko-faszystowskie wojska. W 1944 roku Litwę zdobyły wojska radzieckie. Dzisiaj okres z 1944 po 1991 lata pewni Litwini nazywają « czasem radzieckiej okupacji ».
Przetrwawszy 50 lat w jakości « suwerennej » Litewskiej Radzieckiej Socjalistycznej Republiki, w 1991 roku Litwa, w licznym dziękując ludowemu ruchu za niepodległość « Sajudis », ogłasza o swojej rzeczywistej suwerenności i wystąpieniu ze składu ZSRR. Za ostatnie znaczne wydarzenie w historii kraju być może uważany 1 maja 2004 roku kiedy Litwa wstąpiła do Unii Europejskiej.
Tak albo inaczej, przejść przez tysiąc lat wielkich zwycięstw i wielkich porażek, przeżywszy okres kwitnięcia i upadku Litwa mogła donieść do współczesności przede wszystkim to, z czego jest dumny dzisiaj każdy naród. Litwinom udało się zachować swoją oryginalną kulturę, swój język i swoje tradycje.Ciekawostka - czy wiecie co oznaczaja barwy na fladze Litwy ???
 
Na fladze Litwy znajdują się trzy poziome pasy: żółty, zielony i czerwony. Żółty oznacza słońce oraz szlachetność i uczciwość, zielony - przyrodę i nadzieję a, czerwony - krew, miłość i odwagę.


Jestesmy na granicy.Z granicy jedziemy w kierunku Mariampola.
 
POPRZEDNI
POWRÓT DO LISTY
NASTĘPNY
 
Komentarze (1)
DODAJ KOMENTARZ
mamaMa
mamaMa - 2017-10-02 21:47
Flaga Litwy - co za mieszanka!
 
 
mirka66
Rodzinka Kozlik
Zdobywamy Swiat.
zwiedzili 29% świata (58 państw)
Zasoby: 2189 wpisów2189 1879 komentarzy1879 22568 zdjęć22568 48 plików multimedialnych48
 
Nasze podróżewięcej
05.01.1995 - 05.07.2013
 
 
06.05.2012 - 18.06.2018