Geoblog.pl    mirka66    Podróże    <b>Litwa i Lotwa</b>.    Prawdziwa perla Baltyku.
Zwiń mapę
2017
07
sie

Prawdziwa perla Baltyku.

 
Łotwa
Łotwa, Rīga
POPRZEDNIPOWRÓT DO LISTYNASTĘPNY
Przejechano 1850 km
 

Poniedzialek


Spalo sie nam super.Wokol panowala bloga cisza.Wstajemy dosc wczesnie.Pijemy poranna kawke,potem sniadanko i w droge.Dzis naszym celem jest Ryga.Przejechalismy sporo kilometrow i okolo 11:00 bylismy juz w stolicy.Autko zaparkowalismy na platnym parkingu nad rzeka i ruszylismy zwiedzac.

Ryga - stolica i największe miasto Łotwy położone nad rzeką Dźwiną w pobliżu jej ujścia do Bałtyku w Zatoce Ryskiej. Jest głównym ośrodkiem gospodarczo-przemysłowym, komunikacyjnym (port morski, lotniczy i węzeł kolejowy Ryga Centralna), kulturalnym i naukowym kraju. Zabytkowe Stare Miasto wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO. Stanowi jedno z największych w Europie skupisk architektury secesyjnej. W przeszłości ludność miasta dochodziła nawet do 900 tys. mieszkańców, w 2014 liczba ludności Rygi wynosi około 700 tys. osób.Już w X wieku istniała rozwinięta osada plemienia Liwów u ujścia Dźwiny. Obecne miasto zostało założone w 1201 przez biskupa Alberta von Buxhövden i szybko stało się, jako jeden z członków Hanzy od 1282 roku, ważnym ośrodkiem handlowym na wybrzeżu Bałtyku. W 1207 roku rozpoczęto budowę murów miejskich. Po 1225 roku legat papieski Wilhelm z Modeny przyznał mieszczanom prawa, które mieli kupcy niemieccy w Visby na Gotlandii. W średniowieczu Ryga była jednym z najważniejszych portów bałtyckich. Od tego momentu zaczęły się w Rydze, jak i całej Łotwie silne wpływy niemieckiej kultury, języka niemieckiego i niemieckie osadnictwo, a sytuacja ta trwała setki lat. Po 1237 roku posiadłości i prawa zakonu kawalerów mieczowych na terenie miasta przejął zakon krzyżacki. Od 1255 Ryga była siedzibą katolickiej archidiecezji Prus, Inflant i Estonii, której podlegała m.in. diecezja chełmińska i diecezja warmińska. W związku z próbami przejęcia władzy w mieście przez zakon krzyżacki, w 1297 roku mieszczanie Rygi zburzyli dwór krzyżacki i wymordowali jego załogę. Konflikt trwał do 1330 roku, gdy wojska zakonne zmusiły miasto do poddania się. W 1366 roku wielki mistrz zrzekł się władzy nad miastem, zastrzegając jedynie prawo do posiadania zamku. W 1366 papież ustanowił królów Polski opiekunem arcybiskupstwa ryskiego. W 1452 roku zakon krzyżacki i arcybiskup Sylwester Stodewescher zawarli w Kircholmie ugodę, na mocy której podzielili się władzą nad miastem. W 1484 roku mieszczanie zbuntowali się ponownie i zburzyli zamek krzyżacki, jednak po kilku latach musieli się ponownie podporządkować zakonowi, którego pozycja jednak szybko w następnych latach zaczęła słabnąć. W latach 1521–1524 Ryga stała się miastem luterańskim.28 listopada 1561 na mocy paktu wileńskiego Inflanty oddały się pod opiekę królowi Zygmuntowi Augustowi, a Gotthard Kettler otrzymał w lenno Kurlandię i Semigalię. W dniu 5 marca 1562 na zamku w Rydze Kettler złożył hołd lenny Zygmuntowi II Augustowi, który w zastępstwie króla polskiego przyjął Mikołaj Radziwiłł Czarny. Po unii lubelskiej w 1569 Ryga znalazła się pod wspólnym panowaniem Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Pod polską władzą zamek w Rydze znajdował się od 1565 r., natomiast w roku następnym utworzono w Rydze kasztelanię. W 1566 r. nastąpiła sekularyzacja i w efekcie likwidacja arcybiskupstwa w Rydze.W latach 1656–1661 w czasie wojny szwedzko-rosyjskiej Rosjanie po raz pierwszy podjęli próbę zdobycia miasta. W trakcie III wojny północnej w 1700 roku miasto obległy wojska saskie króla Augusta II Mocnego, który zdobyciem miasta chciał wzmocnić swoją pozycję wobec szlachty polskiej.W 1940 wcielona do ZSRR. W dniu 1 lipca 1941 r. w początkowej fazie operacji Barbarossa zajęta przez Niemców, z wydatnym udziałem powstańców łotewskich. W dniu 13 października 1944 zdobyta ponownie przez Armię Czerwoną i wcielona do ZSRR. Na skutek działań wojennych wiele obiektów miejskich ulega zniszczeniu. W 1949 r. nastąpiła kolejna wywózka mieszkańców miasta na Syberię. W związku z masowym napływem Rosjan do miasta, w 1979 r. liczba Łotyszy w Rydze spada do 38%.Od 21 sierpnia 1991 ogłoszenie niepodległości przez Łotwę, miasto ponownie stolicą państwa łotewskiego. W 2003 w stolicy Łotwy został zorganizowany 48. Konkurs Piosenki Eurowizji. Największą imprezą międzynarodową, jaką dotąd gościła Ryga (oraz cała Łotwa) stały się Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie w 2006 roku. W 2013 roku w Rydze doszło do katastrofy budowlanej, w której zginęły 54 osoby.

Polskie akcenty w Rydze
+W katedrze w jednej z kaplic został pochowany podkomorzy króla Zygmunta III Wazy rotmistrz wojsk polskich Kacper Tyzenhaus z małżonką.
+W kościele św. Jakuba posługę sprawował i wygłaszał kazania Piotr Skarga. W 1582 roku król Stefan Batory ze swej rezydencji na zamku przychodził do tego kościoła na msze.
+W kościele św. Franciszka (Sv. Franciska Romas katolu baznica) z 1889 roku pod ołtarzem głównym został pochowany Stanisław Sołtan marszałek nadworny Wielkiego Księstwa Litewskiego i późniejszy zesłaniec syberyjski. Pierwotnie grób znajdował się w kaplicy na której postawiono obecny kościół. Na terenie dawnego cmentarza przykościelnego (od 1908 roku Ogrodu Pokoju) byli pochowani pisarz hrabia Leon Potocki (1799-1864) oraz założyciel akademickiej korporacji „Arkonia” Karol Gąsowski (zm. 1879)
przy uliczce Polska Brama (Poļu Gate) znajduje się kościół Matki Boskiej Bolesnej z 1784 roku, który został wzniesiony w związku z obecnością w mieście polskojęzycznej ludności katolickiej.
+Zamek w Rydze był rezydencją polskich namiestników m.in. Jana Hieronima Chodkiewicza i księcia Jerzego Radziwiłła.
+Na Politechnice Ryskiej (obecnie Uniwersytet Techniczny, łot. Rīgas Tehniskā Universitāte) studiował Ignacy Mościcki (prezydent Rzeczypospolitej w latach 1926–1939), fakt ten upamiętnia dwujęzyczna tablica umieszczona przy wejściu do budynku dawnego Wydziału Chemii
+Na Politechnice Ryskiej powstały jedne z najstarszych polskich korporacji akademickich: Arkonia i Welecja.
W okresie międzywojennym w Rydze funkcjonowały polskojęzyczna Miejska Szkoła Średnia i Teatr Polski.
+Od 1990 roku miasto jest siedzibą Związku Polaków na Łotwie.

Co warto zobaczyc w Rydze :

# Zamek Kawalerów Mieczowych – zamek rycerzy zakonu kawalerów mieczowych w Rydze, nad Dźwiną, pierwotnie gotycki, wzniesiony w latach 1330–1353, główna siedziba zakonu w Inflantach.
Zamek został zbudowany w 1330 roku poza murami Rygi w pobliżu wcześniej istniejącego szpitala św. Ducha, po tym, gdy mieszczanie zburzyli poprzedni zamek krzyżacki stojący w centrum starego miasta. W 1484 roku mieszczanie zniszczyli także ten zamek. Po porozumieniu w Wolmarze obiecali odbudować zamek w ciągu 6 lat, ale odbudowa ciągnęła się do 1515 roku. Dodano wtedy dwie szerokie okrągłe baszty w narożach. 5 marca 1562 roku Gotard Kettler na zamku złożył hołd przedstawicielowi króla Polski. Zamek do 1621 był rezydencją namiestnika króla Polski i obsadzony był przez polską załogę wojskową. W 1582 roku na zamku rezydował król Stefan Batory. Twierdza została gruntownie odrestaurowana i powiększona pomiędzy XVII a XIX wiekiem. Kolejny remont przeprowadzono w latach 30. XX wieku, którym kierował architekt Eugen Laube. W 1938 roku rząd łotewski ogłosił, że zamek będzie odtąd siedzibą parlamentu.
Od 1995 roku jest rezydencją prezydenta Łotwy oraz siedzibą kilku państwowych muzeów.
# Katedra św. Jakuba – archikatedra kościoła rzymskokatolickiego znajdująca się w Rydze, stolicy Łotwy.
Gotycki kościół został wymieniony po raz pierwszy w dokumentach w 1225. Na początku XV wieku do kościoła dobudowano kaplicę świętego Krzyża.
W 1522 po nadejściu reformacji kościół stał się drugim protestanckim, niemieckojęzycznym kościołem Rygi. W 1523 w kościele po raz pierwszy wygłoszono kazanie w języku łotewskim. W 1582, kiedy Ryga dostała się pod panowanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, kościół został przekazany jezuitom. W 1621 powrócił do luteran, kiedy wojska szwedzkie pod dowództwem króla Gustawa II Adolfa zajęły Rygę. W 1812 był wykorzystywany przez wojska napoleońskie jako magazyn żywnościowy.
W 1923 kościół został ponownie przekazany katolikom po tym jak ryska katedra stała się katedrą luterańską
# Dom Czarnogłowych – zabytkowy budynek usytuowany na ryskim Starym Mieście (Rātslaukums 7), jeden z symboli Rygi.
Wzniesiony na początku XIV wieku jako siedziba tzw. Bractwa Czarnogłowych - stowarzyszenia, skupiającego bogatych i wolnych (nieżonatych) kupców pochodzenia niemieckiego i mającego znaczne wpływy na dzieje miasta. Nazwa pochodziła od patrona stowarzyszenia - św. Maurycego, którego w ikonografii przedstawiano jako postać o ciemnej karnacji.
Budowla, wzniesiona w stylu gotyckim, została zniszczona w czasie II wojny światowej. Odbudowana w latach 1995-99. W centrum fasady widzimy cztery posągi: Neptuna (boga mórz i oceanów), Merkurego (boga handlu i kupców) oraz alegorie Zgody i Pokoju. Fasadę zdobią również rzeźby przedstawiające głowę króla Artura oraz św. Jerzego na koniu. Dom Czarnogłowych w Rydze dawniej nazywany był Dworem Artusa.
W budynku Bractwa Czarnogłowych podpisano wiosną 1921 r. traktat ryski[1].
Przed budynkiem stoi posąg z 1897 r., przedstawiający Rolanda - bohatera średniowiecznego eposu rycerskiego, popularnego wśród społeczności niemieckiej. Pomnik odrestaurowano w 1999 r.
# Dom Kotów lub Koci Dom– budynek usytuowany na ryskim Starym Mieście przy ulicy Meistaru 10, zbudowany w 1909 roku według projektu Friedricha Scheffela. Jest to secesyjny budynek stylizowany na architekturę średniowieczną. Jest głównie znany ze względu na rzeźby dwóch kotów z charakterystycznie wygiętymi grzbietami i uniesionymi ogonami. Rzeźby te umieszczone są na dachu budynku.
# Trzej Bracia - kompleks trzech średniowiecznych domów mieszkalnych w Rydze przy ulicy Mazã Pils. Budynki zostały nazwane poprzez analogię do podobnych budynków w Tallinnie, które noszą nazwę Trzech Sióstr.
Najstarszy budynek znajdujący się z prawej strony zbudowany został w XV wieku i nosi wyraźne cechy późnego gotyku. Jest nieznacznie cofnięty względem pozostałych dwóch. Jest najstarszym zachowanym budynkiem mieszkalnym w Rydze. Środkowy "Brat" został zbudowany w 1646 roku. Data zakończenia została oznaczona metalowymi cyframi na wysokości drugiego piętra. Został zbudowany w stylu charakterystycznym dla XVII wiecznej Rygi. Najmłodszym z "Braci" jest wąski budynek z lewej strony kompleksu. Został zbudowany w XVII wieku jako kamienica czynszowa. Budynki zostały odnowione w latach pięćdziesiątych XX wieku. Obecnie w kompleksie mieści się siedziba Muzeum Architektury Łotwy.
# Ulica Alberta – ulica w Rydze, nazwana imieniem bpa Alberta von Buxhövden. Znana jest z licznych zabytkow architektury secesyjnej. Budynki zaprojektowali m.in. Michaił Eisenstein, Konstantīns Pēkšēns i Paul Mandelsztam, powstawały one w latach 1901-1908.
W budynku pod numerem 12 mieszkali architekt K. Pēkšēns, który zaprojektował ten budynek, oraz malarz Janis Rozentāls i pisarz Rūdolfs Blaumanis. Obecnie mieści się tam muzeum Art Nouveau.
# Wielka Gildia – budynek usytuowany na ryskim Starym Mieście na ulicy Amatu ielā 6. Został wzniesiony w latach 1854 - 1857 według projektu architekta K. Bejne w angielskim stylu gotyckim. Budynek został wzniesiony dla gildii o tej samej nazwie. Obecnie mieści się tu Łotewska Narodowa Orkiestra Symfoniczna.
# Będąc na ryskiej starówce, koniecznie trzeba zobaczyć również Doma Baznica, czyli katedrę, którą wybudowano wraz z klasztorem w XIII w., i która uchodzi za największy kościół w krajach nadbałtyckich.
# Warto wiedzieć również, że Ryga jest miastem zielonym. Znajdują się tutaj aż 22 parki zajmujące łącznie obszar aż 7000 ha. Sporo tu zieleni także w dzielnicach mieszkalnych Rygi. Nieprzerwanie najpopularniejszym wśród wszystkich parków stolicy Łotwy jest Mezaparks, czyli Park Leśny. Ma aż 420 ha powierzchni i w dużym stopniu składa się z świerkowego lasu.
Mezaparks leży na zachodnim brzegu Kisezers. Niegdyś Mezaparks był dzielnicą Rygi zamieszkiwaną przez miejską elitę, o czym świadczą stojące tutaj eleganckie wille. Dzisiaj jednak teren parku pokrywają głównie restauracje, kawiarenki, letni teatr i scena muzyczna, a także urządzenia sportowe i służące rekreacji. W Mezaparks w Rydze znajdziemy również ogród zoologiczny i ogród botaniczny.

-------------------

Powoli nasz pobyt w tym miescie dobiega konca.Kupujemy widokowki i obowiazkowo pamiatki.Tym razem urzekly nas bursztyny.Lotwa wogole slynie z bursztynowych wyrobow , ktore mozna kupic tutaj juz za przystepna cene.Ale sa i takie za ktore trzeba zaplacic i 30.000 €.
Okolo 16.00 ruszamy w dalsza droge - kierunek Cesis.Po drodze bedziemy szukac fajnego miejsca na nocleg.
 
POPRZEDNI
POWRÓT DO LISTY
NASTĘPNY
 
Zdjęcia (48)
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie
Komentarze (4)
DODAJ KOMENTARZ
tasiemiecc
tasiemiecc - 2017-11-02 21:14
Ryga mnie bardzo kusi. Zobaczymy gdzie nogi mnie poniosą w 2018 r. :)
 
mirka66
mirka66 - 2017-11-02 21:17
Polecam to miasto i cala Lotwe, poczawszy od zachodniej czesci po Przyladek Kolka,Ryge i zamek Cesis.
 
BPE
BPE - 2017-11-03 07:49
mnie Ryga oczarowała pod każdym względem ....uważam, ze to jedna z najsympatyczniejszych stolic
 
zula
zula - 2017-11-03 20:10
Ryga jest cudna!
 
 
mirka66
Rodzinka Kozlik
Zdobywamy Swiat.
zwiedzili 29% świata (58 państw)
Zasoby: 2213 wpisów2213 1948 komentarzy1948 23084 zdjęcia23084 48 plików multimedialnych48
 
Nasze podróżewięcej
05.01.1995 - 05.07.2013
 
 
06.05.2012 - 18.06.2018